Pisarz x.pl

2 marca 2013

Postmodernizm dla dzieci

Wiem, że mówiąc o książkach - i nie tylko - należy unikać zdań, które więcej mówią o mówiącym, niż o tym, o czym mówi. Jednak muszę zacząć od osobistego wyznania: lubię przedmioty nieoczywiste. Także nieoczywiste książki. A więc takie, które zanim wciągną nas w swój świat, zanim zaczną nam opowiadać jakąś historię - zmuszają nas do zadawania pytań, czym one same właściwie są? Jak je zaklasyfikować?