Pisarz x.pl

24 listopada 2014

Dzienniki narkotykowe

Roberto Saviano przestępczość zorganizowaną uczynił swoją idee fixe. Tym razem pozornie oddala się od pierwotnych zainteresowań, czyli działalności kamorry i ‘ndraghenty. „Zero zero zero” to książka o globalnym handlu kokainą, według Saviano, narkotykiem idealnym.