Pisarz x.pl

21 czerwca 2014

Haiku. Felieton Michała Rusinka

  Michał Rusinek tym razem opowiadał o „Haiku. Haiku mistrzów” Ryszarda Krynickiego, poety, który unika kardynalnego grzechu orientalizmu.   Program „Xięgarnia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Producentem wykonawczym jest SOLFILM.