Pisarz x.pl

13 września 2012

Potrzeba sacrum

"Dziewięć żywotów" Williama Dalrymple'a to świetna rzecz o przemianach kulturowych, o tradycjach, które powoli zanikają, a przede wszystkim o potrzebie sacrum, która tkwi w człowieku.