3 września 2013

Fundacja Szymborskiej pomaga pisarzom i tłumaczom

Fundacja Wisławy Szymborskiej rozpoczyna nabór wniosków do sesji jesiennej w ramach Funduszu Zapomogowego. O pomoc finansową mogą starać się pisarze i tłumacze literatury, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych.

 

Zapomoga przyznawana jest od 2013 roku, dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią, przez Komisję Zapomogową, w której skład wchodzą: Teresa Walas – przewodnicząca, Ireneusz Kania, Urszula Kozioł, Piotr Matywiecki, Bożena Ptak, Iwona Smolka.

 

Zapomoga przyznawana jest na wniosek zainteresowanego pisarza lub tłumacza literatury, SPP, Pen-Clubu, Instytutu Książki, innych związków zrzeszających ludzi pióra oraz organizacji działających na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi. Wnioski w sesji jesiennej składać można do 31 października.

 

W tym roku zostały już wypłacone zapomogi w ramach sesji wiosennej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasadprzyznawania zapomogi oraz dokumenty, które należy przesłać znajdują się tutaj.