18 listopada 2021

Kraków Culture Lab – cykl rozmów międzysektorowych o kulturze Krakowa

Liderzy i liderki życia kulturalnego naszego miasta, zaproszeni goście, eksperci i specjaliści, ważne tematy, wyzwania i bolączki świata kultury. Ideą cyklu rozmów i okrągłych stołów Kraków Culture Lab jest identyfikacja wyzwań, wymiana doświadczeń, wzajemna inspiracja, dzielenie się wiedzą o efektywnym zarządzaniu i wdrażaniu projektów służących rozwojowi współpracy sektora kultury. Cykl regularnych spotkań Kraków Culture Lab wystartuje 25 listopada i stanie się stałym programem platformy PLAY KRAKÓW. 

Kraków Culture Lab – idea

„Kraków Culture Lab ma się stać przestrzenią moderowanych rozmów o szeroko rozumianej kulturze miejskiej. Spotkania praktyków i ekspertów rozmaitych sektorów i dziedzin mają umożliwić wymianę wiedzy i doświadczeń, a także poprawiać koordynację i sprzyjać zacieśnianiu więzi między krakowskimi instytucjami kultury, bez względu na ich organizatora czy formę prawną. Chcemy patrzeć na kulturę Krakowa w sposób holistyczny i porównywać opinie i doświadczenia z korzyścią dla rozwoju całego ekosystemu kultury naszego miasta. Regularne dyskusje pomogą znaleźć odpowiedź na najbardziej istotne wyzwania pojawiające się w różnych obszarach kultury, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest rozmowa o planowaniu i wdrażaniu projektów kulturalnych oraz o właściwym zarządzaniu całokształtem podejmowanych w związku z tym działań” – zapowiada cykl Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury. 

Moderowane przez red. Justynę Nowicką spotkania będą przebiegać w formule rejestrowanych rozmów w gronie ekspertów. Każda rozmowa rozpocznie się od przedstawienia konkretnego problemu oraz tezy nakłaniającej do dyskusji, a zakończy ją sformułowanie rekomendacji rozwiązań do wdrożenia w przyszłości. 

Kraków Culture Lab – bohaterowie

Bohaterami pierwszego spotkania, które odbędzie się 25 listopada, będą: Magdalena Doksa-Tverberg (Miasto Kraków), Katarzyna Nowak (Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha), Izabela Błaszczyk (KBF), Tomasz Ostrowski (Muzeum Narodowe w Krakowie), Jan Tomasz Adamus (Capella Cracoviensis), oraz Paweł Orski (Festiwal Muzyki Polskiej). Uczestnicy pochylą się nad tematem planowania wydarzeń kulturalnych z kilkuletnim wyprzedzeniem i udostępniania ich rocznego kalendarium. To szczególnie istotny aspekt związany z koordynacją kluczowych festiwali, wystaw czy premier, ważny również z punktu widzenia funkcjonowania mediów, branży turystycznej, relacji między organizatorami. Zaproszeni praktycy odpowiedzą też na pytania, jak taka praca powinna wyglądać z perspektywy odbiorcy, branży usług kulturalnych i turystycznych oraz przedstawicieli miasta i czy możliwe jest wprowadzenie mechanizmów skutecznej kalendarzowej koordynacji wydarzeń. 

Kraków Culture Lab – tematy spotkań

Tematami przewodnimi kolejnych spotkań w tym cyklu będą m.in.: przestrzenie wspólne dla sztuki i w jaki sposób inspirować powstawanie przestrzeni włączających rozmaitych aktorów i organizatorów wydarzeń i programów kulturalnych; zarządzanie cyfrowe w epoce pandemii, co z nami zostanie?; animacja i edukacja kulturalna – Archipelag Kultury i co z tego wynika; prawa człowieka w kontekście działalności miejskich instytucji kultury; budowanie projektu „Teatr w Krakowie” włączającego sektor teatralny we współtworzenie marki, czy tworzenie programu i marki przyszłego Centrum Muzyki. 

Program Kraków Culture

Projekt Kraków Culture Lab jest realizowany w ramach programu Kraków Culture. Istotą programu jest skuteczniejsza koordynacja wydarzeń, współpraca organizatorów i ścisła współpraca z sektorem usług turystycznych, a także rozwój innowacji pozwalających skutecznie wzmacniać miejski system kultury. Kraków Culture jest także narzędziem dyplomacji kulturowej miasta, a także działaniem mającym na celu rekomendację tego, co buduje wizerunek miasta w relacjach zewnętrznych, w tym w szczególności na użytek komunikacji międzynarodowej. Miasto Kraków wspólnie z jego instytucjami kultury rozwija narzędzia stworzone w trudnym czasie pandemii i wspiera ich wdrażanie. W ramach projektu wydawany jest bezpłatny kwartalnik. Kraków Culture to też dwujęzyczna strona www.krakowculture.pl oraz stale rozwijający się portal www.karnet.krakowculture.pl, a także kampanie informacyjne i promujące poszczególne sezony kultury. Koordynację programu powierzono KBF. 

 Wszystkie odcinki będzie można obejrzec na PLAY KRAKÓW.

Informacje o terminach kolejnych spotkań już wkrótce.