11 listopada 2019

Gombrowicz w Paryżu

W bieżącym roku przypada 50 rocznica śmierci Witolda Gombrowicza. Od lipca trwaj organizowana przez Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli sekwencja wydarzeń związanych z tą rocznicą, obchodzoną pod hasłem „Gombrowicz półWIECZNY”.

Między Polską a Francją. O Gombrowiczu w Paryżu

Dwa spotkania poświęcone Witoldowi Gombrowiczowi, jednemu z najważniejszych polskich pisarzy, odbędą się w Paryżu. Wydarzenia zaplanowane zostały w ramach cyklu „Witold Gombrowicz – między Polską a Francją”.

Tym razem spotkania poświęcone autorowi „Kosmosu” odbędą się w stolicy Francji. Ich organizatorem jest Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, przy wsparciu Muzeum Witolda Gombrowicza.

„Gombrowicz: Wsola i Vence w Paryżu”.

12 listopada o godzinie 19.00, właśnie w paryskiej Stacji Naukowej PAN odbędzie się spotkanie zatytułowane „Gombrowicz: Wsola i Vence w Paryżu”. To prezentacja historii i funkcjonowania dwóch muzeów poświęconych pamięci pisarza: Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i Espace Muséal Witold Gombrowicz w Vence. Spotkanie dopełni wernisaż wystawy prac wyróżnionych w konkursie na plakat „Gombrowicz półWIECZNY” zorganizowanym przez Muzeum Witolda Gombrowicza we współpracy z Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Udział w tym spotkaniu wezmą Rita Gombrowicz, Jerzy Jarzębski, Tomasz Tyczyński, Ewa Witkowska i Mariola Odzimkowska.

„Gombrowicz: język wart Nobla?”

13 listopada, także o godzinie 19.00 i w tym samym miejscu odbędzie się dyskusja „Gombrowicz: język wart Nobla?”. To debata o języku i dziele Gombrowicza. Panel naukowy poświęcony językowi gombrowiczowskiemu, jego trudnościom i (nie)przekładalności oraz losom tłumaczeń tekstów pisarza na język francuski, ale nie tylko – będący swego rodzaju echem i kontynuacją Kongresu Tłumaczy Gombrowicza, który na początku października odbył się w Polsce i Francji.  Sąd nad Nagrodą Nobla to dyskusja, dlaczego Witold Gombrowicz nie dostał Nagrody Nobla, do której był nominowany, w szerszym kontekście funkcjonowania nagród literackich, sposobów rozstrzygania i sensu ich istnienia.

Udział w spotkaniu i debacie wezmą: Małgorzata Smorąg-Goldberg, Paweł Rodak, Jean-Pierre Salgas, Jerzy Jarzębski, Mariola Odzimkowska, Manuel Carcasonne.

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli rozpoczęło działalność w październiku 2009 roku (w tym roku obchodzi 10 rocznicę). Muzeum mieści się w pałacyku, który należał do brata pisarza, Jerzego. Witold Gombrowicz odwiedzał Wsolę w latach 1924 – 1939, we wsolskim pałacyku powstawały fragmenty „debiutanckiego tomu opowiadań „Pamiętnik z okresu dojrzewania”, a także fragmenty „Ferdydurke”. Obecnie muzeum we Wsoli prowadzi także ekspozycję w Vence we Francji, w mieście, w którym pisarz spędził ostatnie lata życia. Espace Muséal Gombrowicz w Vence zostało otwarte we wrześniu 2017 w Villi Alexandrine przy placu du Grand Jardin. Mieści się w mieszkaniu zajmowanym dawniej przez Witolda Gombrowicza.

Zdjęcia autorstwa Roberta Utkowskiego