27 czerwca 2016

Kim był, u licha, ten Boy?

Mity i zgrzyty2
Jego różnorodne teksty, zebrane w tym tomie pod kątem stosunku do przeszłości i współczesności, wykazać mają klasę pisarską, konsekwencję i styl myślenia. Mity i zgrzyty, zbiór najciekawszych polemik, recenzji i wspomnień Tadeusza Boya-Żeleńskiego w wyborze Jana Gondowicza już w czerwcu!

Tadeusz Boy-Żeleński rys. Eryk Lipiński 1974 r.„Igrać z najbardziej uświęconymi pojęciami, z najbardziej czcigodnymi uczuciami, próbować siły i szczerości, rozkładać je odczynnikiem śmiechu, prowokować obłudne oburzenia, demaskujące dyskusje, wpuszczać powietrze, ośmielać do myślenia, iżby pośród walących się bałwanów zostało to, co najbardziej jest szanowane, oto zadanie, które chciałbym spełniać wedle sił moich” – tak wyłożył swój program kulturalny, zadanie spełnione, Tadeusz Żeleński. Wybór publicystyki Mity i zgrzyty stara się dać o tym dziele pojęcie.

Po artykule Boya pt. Stwórzcie polskie gejszeBoy – to prawdziwa kariera. W trzy czwarte wieku po śmierci być nadal w centrum rzeczy polskich, budzić najżywsze kontrowersje, jednoczyć i dzielić, być zarazem osobą i sztandarem – czego publicysta może chcieć więcej? Ale Tadeusz Żeleński to przede wszystkim pisarz i jako taki powinien być czytany. Jego różnorodne teksty, zebrane w tomie Mity i zgrzyty pod kątem stosunku do przeszłości i współczesności, wykazać mają klasę pisarską, konsekwencję i styl myślenia Boya: świadka i krytyka swojej, a zwierciadła naszej epoki.

Książka ilustrowana karykaturami Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Król Jan III widziany oczyma dra Tadeusza Żeleńskiego (Boya) rys. Eryk Lipiński