19 marca 2015

Poetki z Wysp Odnalezione

Antologia „Poetki z Wysp” to zbiór wierszy ośmiu poetek brytyjskich w przekładach Jerzego Jarniewicza oraz Magdy Heydel. Książka jest wspólnym przedsięwzięciem wydawniczym Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku i Biura Literackiego z okazji drugiej edycji Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury„Odnalezione w tłumaczeniu”. 

okladka 6aAntologia zawiera utwory Lavinii Greenlaw, Monizy Alvi, Jackie Kay, Gwyneth Lewis, Alice Oswald, Ruth Padel, Jo Shapcott i Rosemary Tonks. Każda z poetek zostanie zaprezentowana w antologii zestawem piętnastu wierszy, do których autorzy wyboru dołączyli noty o pisarkach oraz posłowie napisane przez Jerzego Jarniewicza.

Będzie to książka zadziwiająca i wielowymiarowa, dykcje poetek są bowiem diametralnie różne. Tym ciekawsze okazuje się postawienie obok siebie wierszy Alice Oswald, przepisującej na swój sposób “Iliadę” i poezji Ruth Padel, sięgającej do tradycji judeochrześcijańskiej, a obok wierszy Jackie Kay, dla której inspiracją bywa blues, poezji Lavinii Greenlaw, czerpiącej inspirację z języka i historii nauki.

 W tomie znajdziemy też Gwyneth Lewis, poetkę walijsko-angielską, w której twórczości pojawia się temat zabójstwa języka walijskiego, jej “macierzystej mowy”, jak tytułuje jeden ze swoich wierszy. A także Jo Shapcott z jej szczególnym zainteresowaniem różnorakimi momentami rozpadu, pęknięciami na granicy ciała i umysłu, płynną i niejednorodną tożsamością.

Obrazu dopełniają utwory dwóch poetek: tworzącej na pograniczu kultury brytyjskiej i pakistańskiej Monizy Alvi, próbującej zrozumieć i opisać tę istniejącą w niej dwoistość; oraz buntowniczej, pełnej energii Rosemary Tonks, nad której wierszami unoszą się duchy Rimbauda i Baudelaire’a.

Tegoroczna edycja Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury “Odnalezione w tłumaczeniu”, z którą związana jest publikacja antologii “Poetki z Wysp”, poświęcona będzie w dużym stopniu literaturom języka angielskiego.

Tom ukaże się bezpośrednio przed „Odnalezionym w tłumaczeniu” i po raz pierwszy zaprezentowany będzie w trakcie Spotkań podczas dyskusji Magdy Heydel i Jerzego Jarniewicza „Rymy żeńskie. Wokół antologii poetek brytyjskich” prowadzonej przez Zofię Król.

Prezentacja antologii odbędzie się w piątek, 10 kwietnia o godz. 18.00, w Instytucie Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”.