8 maja 2018

Poetycka ankieta Xięgarni – Fiedorczuk/Podgórnik

9 czerwca 2018 roku poznamy laureata bądź laureatkę VI edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. W tym roku nominowali zostali Wojciech Bonowicz, Julia Fiedorczuk, Natalia Malek, Marta Podgórnik oraz Ilona Witkowska. Zanim jednak dowiemy się kto dostanie charakterystyczną szklaną kulę i czek na 100 tys. zł przedstawiamy krótką ankietę, w której nominowani poeci odpowiadają na nasze pytania.

Ankieta poetycka Xiegarni

Xięgrania pyta Julię Fiedorczuk o pisanie poezji.

Julia Fiedorczuk fot Katarzyna Marcinkiewicz 3 (1)

Xięgarnia: Dlaczego pisze Pani wiersze?

Julia Fiedorczuk: Ponieważ istnieje język, wiele języków, szczeliny między językami; ponieważ istnieje melodia zdań i rymy, ponieważ wszystko jest rytmem.

Xięgarnia: Jak wyglądałoby Pani życie bez poezji?

JF: Nie mogę tego wiedzieć.

Xięgarnia: Gdzie szuka Pani inspiracji?

JF: Sama przychodzi, ze zdziwienia, że cokolwiek istnieje i że doświadczamy tego za pośrednictwem naszego pojedynczego ja, że jesteśmy oddzielni, a zarazem połączeni, zdolni do rzeczy naprawdę pięknych i niewyobrażalnie podłych.

Xięgarnia: Kto jest pierwszym czytelnikiem Pani wierszy?

JF: Mam kilkoro piszących przyjaciół, którym ufam.

Xięgarnia: Czy według Pani poezja to normalna praca? Czy poetka jest bardziej artystką czy rzemieślnikiem?

JF: Na tym etapie technokapitalizmu poezja jest jedną z niewielu „normalnych” prac. Poetka jest zarazem artystką i rzemieślniczką; w moim przypadku niemożliwe jest napisanie czegokolwiek bez tajemniczego impulsu, który kiedyś bywał określany mianem „natchnienia”, potem jednak każdy tekst wymaga pracy, a także umiejętności, nabywanych po prostu z czasem, w miarę praktyki.

Xięgarnia: Czy wg Pani poezja powinna być zaangażowana społecznie?

JF: Poezja nie może być „agitką” i chyba nie może służyć żadnej sprawie. Jeśli jednak porusza wyobraźnię na odpowiednio głębokim poziomie, zawsze będzie w szerokim sensie tego słowa „polityczna” (czegoś w świecie dotknie, coś przesunie), będzie miała konsekwencje duchowe, a zatem także materialne i „społeczne”.

Xięgarnia: Jakich poetów Pani czyta?

JF: Ostatnio przede wszystkim Króla Dawida. Poza tym, w kolejności alfabetycznej, w ostatnich tygodniach: Justynę Bargielską, Gerardo Beltrána, Elizabeth Bishop, Paula Celana, Brendę Hillman, Jerzego Jarniewicza, Barbarę Klicką, Radosława Kobierskiego, Icyka Mangera, Kochanowskiego, Mickiewicza, Hölderlina, Safonę, Andrzeja Sosnowskiego i Rajzlę Żychlińską.

Julia Fiedorczuk została w tym roku nominowana do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom “Psalmy”.

Poetycka ankieta Xiegarni – Marta Podgórnik.

Podgórnik, fot. Beata Zawrzel (1)

Xięgarnia: Dlaczego pisze Pani wiersze?

MP: Bo chcę, i potrafię.

Xięgarnia: Jak wyglądałoby Pani/Pana życie bez poezji?

MP: Na pewno inaczej.

Xięgarnia: Gdzie szuka Pani/Pan inspiracji?

MP: Nie muszę szukać.

Xięgarnia: Kto jest pierwszym czytelnikiem Pani wierszy?

MP: Mój wydawca.

Xięgarnia: Czy według Pani poezja to normalna praca? Czy poeta jest bardziej artystą czy rzemieślnikiem?

MP: Jeśli definicją “normalnej pracy” jest: “robię coś i otrzymuję za to zapłatę”, to tak, pisanie jest normalną pracą. Dzieła literackich “rzemieślników” można znaleźć w dużej obfitości na półkach EMPiK-ów, dzieła tzw. “artystów” – w internecie. Ja na szczęście nie podlegam tej klasyfikacji.

Xięgarnia: Czy wg Pani poezja powinna być zaangażowana społecznie?

MP: Poezja nic nie powinna.

Xięgarnia: Jakich poetów Pani czyta?

MP: Wszystkich, do których dzieł udaje mi się dotrzeć.

Marta Podgórnik została w tym roku nominowana do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom „Zimna książka”.