19 grudnia 2016

Sejm RP: 2017 Rokiem Conrada

Rok 2017 ogłoszony został przez Sejm RP Rokiem Conrada w związku z przypadającą 3 grudnia 160. rocznicą urodzin tego najbardziej polskiego z brytyjskich i najbardziej brytyjskiego z polskich pisarzy. Związane z nim wydarzenia trwać będą przez cały rok 2017 w Polsce i Wielkiej Brytanii. Ich kulminacja nastąpi w listopadzie i grudniu.

Polskie pochodzenie wielkiego pisarza nie jest powszechne ani w naszym kraju, ani tym bardziej w Wielkiej Brytanii. W świadomości znacznej części odbiorców w kraju (i niemal wszystkich za granicą) Conrad to pisarz brytyjski, co jest o tyle zrozumiałe, że pisał po angielsku i wywarł ogromny wpływ na kulturę anglosaską.

Tymczasem Conrad, pomimo iż opuścił ojczyznę w wielu 17 lat, uważał się za Polaka i wspierał polskie dążenia niepodległościowe. Wpływał też znacząco na naszą kulturę współczesną („spór o Conrada” w latach 40. z udziałem Marii Dąbrowskiej i Jana Kotta, najważniejsza w powojennej historii dyskusja literacka, był w istocie sporem o stosunek do komunizmu i Armii Krajowej).

Choć kojarzy się z literaturą XIX-wieczną, Conrad jest bardzo aktualny. Jego utwory – w kontekście współczesnych problemów cywilizacyjnych – interpretowane są wciąż na nowo. Dowodem ekranizacje „Jądra ciemności” („Czas Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli), „Smuga cienia” Andrzeja Wajdy czy zrealizowany przez BBC „Tajny agent”, w którym pisarz przewidział jak będzie wyglądał terroryzm.

W lutym 2017 Instytut Książki rozstrzygnie ministerialny Programu Conrad 2017 na wystawy, spektakle, filmy, seminaria i inne działania popularyzujące dzieło oraz biografię pisarza. Niezależnie od wyników konkursu Teatr Telewizji oraz Teatr Polskiego Radia zrealizują przedstawienia związane z Conradem, odbędzie się przegląd filmów conradowskich, zapowiadane są też nowe teksty biograficzne. W roku 2017 Conrad na dobre wróci do Polski.

Warto dodać, że strona polska wspólnie z British Council organizuje, w ramach imprez towarzyszących wielkiej prezentacji naszej literatury na marcowych targach książki w Londynie, Conrad Study Day w prestiżowej British Library. Na rynku brytyjskim ukaże się też zbiór opowiadań czołowych polskich i angielskich pisarzy inspirowanych Conradem, który wyda Comma Press.