3 stycznia 2013

Szuflada Wisławy Szymborskiej

Szufladą określano – ze względu na mikroskopijne rozmiary – mieszkanie noblistki. Teraz tę nazwę nosić będzie salonik, w którym znajdą się oryginalne meble i część księgozbioru Wisławy Szymborskiej oraz związane z nią pamiątki. Ekspozycja zostanie otwarta w lutym w Kamienicy Szołayskich w Krakowie.

 

 

„Uważała szuflady za największy wynalazek ludzkości i je uwielbiała. Komoda w jej mieszkaniu miała 36 szuflad, w których przechowywała np. kolekcję starych pocztówek”- mówi Michał Rusinek, wieloletni sekretarz poetki, a obecnie sekretarz Fundacji Wisławy Szymborskiej. Wyraz swojemu zamiłowaniu do szuflad noblistka dała między innymi w wierszu „Możliwości”.

 

Poetka nie miała gabinetu. Pisała w sypialni. W kamienicy Szołayskich będzie można zobaczyć m.in. sofę, komodę, kilka obrazów i bibeloty z mieszkania Szymborskiej. Obok sofy stał będzie telefon, w którym po podniesieniu słuchawki zwiedzający usłyszą wiersz czytany przez Szymborską lub jej krótką wypowiedź.

 

 

W budynku, który jest oddziałem Muzeum Narodowego, publiczności zaprezentowane zostaną również maski i pocztówki, które kolekcjonowała poetka, oraz zdjęcia, które robiła sobie pod tablicami z intrygującymi nazwami miejscowości. Miłośnicy poezji będą mogli prześledzić etapy powstawania jej wierszy  – od rękopisu, przez maszynopis z poprawkami, po utwór wydrukowany.

 

“Zwykle takie miejsca pozwalają dotrzeć do człowieka. Szuflada będzie przestrzenią umożliwiająca – dzięki różnym kluczom: przedmiotom, zdjęciom, fragmentom wierszy – wejście w wyobraźnię poetycką i zrozumienie motywów z twórczości Wisławy Szymborskiej” – powiedział PAP Rusinek.

 

Jak podkreśla dyrektor Muzeum Narodowego Zofia Gołubiew „Szuflada” nie będzie klasyczną „izbą pamięci”. „Chciałabym, aby było to miejsce żywe, w którym odbywają się spotkania współorganizowane przez Fundację Szymborskiej” – mówiła Gołubiew.

 

Aranżacją „Szuflady Szymborskiej” zajmuje się Pracownia Teren Prywatny. Ekspozycja ma zostać otwarta w rocznicę śmierci poetki, czyli 1 lutego 2013 roku.

 

Źródło: instytutksiazki.pl

Opracowanie: B.S.