Pisarz x.pl

2 kwietnia 2013

Józefa Hena przygoda z miłością

Pierwsze wydanie „Nikt nie woła”, powieści ukończonej w roku 1957, ukazało się dopiero w 1990 roku w wolnej Polsce. Późno. Tym bardziej, że świadectwo fundamentalnego doświadczenia Józefa Hena mogło stać się bardzo ważną książką dla pokolenia '56 i rodzimej literatury.