Pisarz x.pl

12 lutego 2015

Różycki gościem Princeton Poetry Festival

Zdezelowane pekaesy, zakrapiane bimbrem biesiady, zdziczałe ogródki działkowe - to śląska rzeczywistość poddana groteskowej deformacji w poemacie "Dwanaście stacji"  Tomasza Różyckiego. Autor jest pierwszym polskim poetą, którego wiersze zostaną zaprezentowane podczas piątej edycji literackiego festiwalu w Princeton.