Pisarz x.pl

7 listopada 2013

Komu książkę, komu?

Muszę przyznać, że jestem fanką książek, których autorzy – autorytety w swoich dziedzinach – wybierają dialog po to, aby przybliżyć czytelnikom wybrane przez siebie tematy czy zagadnienia. To, że decydują się na dyskusję, nie zaś naukową rozprawę, sprawia, iż wydają się bardziej otwarci – bo gotowi do rozmowy także z...

26 lipca 2013

Grzeczności i banały przykryte erudycją

Nie spodziewałam się wprawdzie, że uzyskam jakieś niezwykle istotne informacje na temat postaci wymienionych w tytule, niemniej jednak nimi – i tym, co na ich temat mają do powiedzenia Zygmunt Bauman i Stanisław Obirek – byłam zainteresowana znacznie bardziej niż samymi rozmówcami i estymą, jaką się darzą.