20 marca 2016
program tv

Europejski poeta wolności. Felieton Janusza Rudnickiego

„Europejski poeta wolności – takie patetyczne dosyć dzwony prawda? A ja chcę, żądam, rozkazuję żeby poezja spadała mi na łeb jak doniczka z balkonu. Żeby wiersz był dzidą, która kłuje mnie w oko, mózg lub serce. A ja nie chcę żeby poezja bujała się pompatycznie na skrzydłach wolności, gdzieś tam w europejskich obłokach. Wtedy jest zaangażowana, a jako taka, nie jest już sexi, nie?” – tak Janusz Rudnicki wprowadza nas swoim felietonem w Festiwal Europejski Poeta Wolności.