14 marca 2015
wideo recenzje

Historia słabych. Poleca Maciej Nowak

Krytyk teatralny i kulinarny Maciej Nowak poleca zbiór reportaży Urszuli Glensk.