7 października 2018

Ilustrowany słownik terminów literackich. Felieton Michała Rusinka

Jest taka teoria, głoszona zarówno przez literatów, jak i literaturoznawców, że literatura jest niefotogeniczna. Wszyscy się zgodzimy jednak, że literaturoznawstwo jest niefotogeniczne. A już słowniki pojęć literaturoznawczych nie mają żadnego powodu być opatrzone ikonografią, co znacznie utrudnia studiowanie polonistyki studentom, którzy uważają, że każda książka powinna mieć obrazki.

Dlatego też w zdumienie wprawiła mnie informacja, że ukazuje się właśnie Ilustrowany słownik terminów literackich pod redakcją Zbigniewa Kadłubka, Beaty Mytych-Forajter oraz Aleksandra Nawareckiego. Wydaje go nie tylko znana z pięknych edycji, ale i poważna oficyna słowo/obraz terytoria.

Więcej o książce w najnowszym felietonie Michała Rusinka, który ukazał się w 268 odcinku Xięgarni.

Producentem programu jest TVN24. Producentem wykonawczym jest Kompania Mediowa.