4 grudnia 2016
pozostałe

Krzysztof Piskorski – sylwetka

Sylwetka Krzysztofa Piskorskiego, który był gościem 183 odcinka Xięgarni.