21 listopada 2013
wywiady

Łukasz Jarosz – wywiad

 

„Swoją poezję nazwałbym raczej prowincjonalną niż chłopską. Nie myślę o tym, że chronię tradycję wiejską” – mówi Łukasz Jarosz. Laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za zbiór „Pełna krew” opowiada o fascynacji Wiesławem Myśliwskim i Bolesławem Leśmianem, dobrej i złej liryce, podsłuchanej poezji i wierszach metafizycznych.