18 kwietnia 2015
wideo recenzje

Mikołaj II – ostatni car Rosji. Poleca Agata Passent

Agata Passent poleca studium władzy cara Rosji autorstwa Jana Sobczaka.