8 czerwca 2016
pozostałe

Nagroda Szymborskiej 2016. Joanna Roszak

Joanna Roszak została nominowana za tom Tego dnia wydany przez wydawnictwo WBPiCAK. Urodzona w 1981 roku. Poetka, pisarka, wykładowca akademicki. Jest adiunktem w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Wydała m.in. tomy wierszy: Lele, Wewe, Ladino. Jest także badaczką literatury – jej ostatnie rozprawy to: Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia oraz Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej. Publikuje m.in. w serbskim Liparze i Pro Femina, amerykańskim Przeglądzie Polskim oraz w polskich czasopismach (Topos, Odra).

Tego dnia Joanny Roszak to wyrażona za pomocą języka poezji wnikliwa i pozbawiona złudzeń obserwacja świata. Jednak w tym tomie, gdzie gra słowem i jego znaczeniem jest głównym zabiegiem formalnym, to właśnie niema obecność i ciężar niewypowiedzianych słów jest elementem organizującym cały zbiór. Wyrazy, powtarzane i przekształcane, za każdym razem znaczą coś innego uniemożliwiając poczucie stałości sensów, zmuszając jednocześnie do refleksji nad materialnością słowa i jego ciężarem. W Tego dnia Roszak uwypukla paradoksy codzienności, ukazując częste niedopasowanie słów do sytuacji wynikłe z faktycznego oddalenia, życia „obok”, „dawno i blisko” zarazem, dające jedynie złudne poczucie bliskości i więzi.

jasne szkliwo
ryzykownie byłoby śledzić podkreślenia
w twoim egzemplarzu mojej książki

ciemne szkliwo
jednak ryzykowniej jest
otworzyć moją książkę
zdjętą z twojej półki
i dostrzec
nierozcięte strony