14 listopada 2015
wideo recenzje

O wielowiekowym hejcie. Felieton Michała Komara

O politycznej poprawności, o kozackiej pogardzie, o wielowiekowym hejcie, o “Kozakach Zaporoskich” Leszka Podhorodeckiego i “Kazaniach” Bernarda z Clairvaux opowiada Michał Komar.