14 lutego 2015
wideo recenzje

Psychiatria kliniczna. Felieton Michała Komara

Omamy + ambiwalencje + depresje + ekstazy + urojenia = ?

Michał Komar przeprowadza rachunek psychopatologiczny.