31 maja 2014
wideo recenzje

Retoryka. Felieton Michała Komara.

Michał Komar opowiadał o dojrzewaniu i mądrości.

Program „Xięgarnia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Producentem wykonawczym jest SOLFILM.