29 listopada 2014
wideo recenzje

Ślady historycznych wypadków polskich. Felieton Michała Komara

Michał Komar mówił o przywracaniu ładu moralnego w rodzinie na podstawie dzieł Jana z Czarnkowa, Jana Długosza i Stanisława Egberta Koźmiana.

Program „Xięgarnia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Producentem wykonawczym jest SOLFILM.