14 marca 2018

Smart obiekt. Felieton Michała Rusinka

“Jedna z zasad retoryki mówi, że każde przemówienie zawierające nawet najbardziej radykalne sądy i ekwilibrystyczne pod względem argumentacyjnym, począć należy od zdania będącego truizmem. Po to, by zbudować solidną podstawę dla zdań kolejnych.” Michał Rusinek w swoim najnowszym felietonie udowadnia, że truizmy nie raz mogą nam powiedzieć więcej niż się spodziewamy, i to o nas samych.

Producentem programu jest TVN24. Producentem wykonawczym jest Kompania Mediowa.