27 grudnia 2019

Wierutne bajki dla dorosłych dzieci. Felieton Michała Rusinka

W 324 odcinku Xięgarni Michał Rusinek opowiadał o bajkach – nie tylko dla dzieci. W swoim felietonie przedstawił książkę Leonarda Neugera pt. „Wierutne bajki dla dorosłych dzieci”.

Wierutne bajki dla dorosłych dzieci

Są takie gatunki literackie, które wydają się przypisane do określonych grup wiekowych. Trudno przecież oczekiwać, że dzieci w wieku przedszkolnym będą modelowymi czytelnikami powieści psychologicznych, dorośli namiętnymi pożeraczami bajek. Czyżby? Bajka jest gatunkiem arcyciekawym, co uzmysłowiły nam badania psychoanalityków. Nasz pierwszy kontakt z literaturą, z fikcją literacką, to zazwyczaj kontakt z bajką, często rymowaną. Ona porządkuje nam świat. Ona pokazuje nam role w których będziemy się kiedyś obsadzać jako dorośli. Bajki należy więc traktować poważnie!