22 listopada 2014
wideo recenzje

Wielcy władcy. Felieton Michała Komara.

Michał Komar zastanawiał się, czy polityk musi być mądry.

Program „Xięgarnia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Producentem wykonawczym jest SOLFILM.