6 października 2012
wideo recenzje

Xiążki na weekend !

 

Artur Andrus poleca na weekend książkę Joanny Kuciel-Frydryszak “Słonimski. Heretyk na ambonie”.