Pisarz x.pl

10 maja 2014

Paulina Wilk – wywiad, część II

  Druga część rozmowy z Pauliną Wilk, będąca kontynuacją wywiadu emitowanego w programie Xięgarnia w TVN24.   Program „Xięgarnia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Producentem wykonawczym jest SOLFILM.

10 maja 2014

Paulina Wilk – wywiad, część I

  Pierwsza część rozmowy z Pauliną Wilk, będąca kontynuacją wywiadu emitowanego w programie Xięgarnia w TVN24.   Zapraszamy do obejrzenia drugiej części rozmowy z Pauliną Wilk.   Program „Xięgarnia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Producentem wykonawczym jest SOLFILM.

28 kwietnia 2014

„Najntisy” jako źródło cierpień

Swoją opowieść o pokoleniu dorastającym w posttransformacyjnej rzeczywistości Paulina Wilk tworzy wbrew modzie na lata dziewięćdziesiąte i w zgodzie z nią. W zgodzie, gdyż znajdziemy w „Znakach szczególnych” sporo z fetyszyzowanych przez hipsterów rekwizytów. Wbrew, bo obraz podsuwany przez dziennikarkę znacznie odbiega od arkadyjskich „najntisów”, o których wyżej podpisany myśli niemal wyłącznie z nostalgią i rozrzewnieniem. Jeśli nawet dostajemy Arkadię, to taką z napisem Et in Arcadia ego napaćkanym na blacie biurka za pomocą flamastrów „w odblaskowych kolorach”, będących na początku lat dziewięćdziesiątych jedną z oznak szkolnego prestiżu.