Pinokio. Felieton Michała Komara

Michał Komar zauważa związki między nosem Pinokia i polityką.