Reklama

Autor x.pl

13 stycznia 2014

Zamknąć oczy

„Nie wystarczy widzieć architektury, trzeba jej jeszcze doświadczyć” – pisał Steen Eiler Rasmussen. Być może w tej propozycji jedyna nadzieja.

Autorzy
Newsletter