Reklama

Autor x.pl

25 listopada 2013

Biało

Bez zawodowych fotografów pracujących dla gazet staniemy się ślepi na to, czego nie mogą oddać żadne słowa.

18 listopada 2013

Proza ruin

Z czym kojarzy nam się Stocznia Gdańska? Lista słów kluczowych jest tu ograniczona do symboli narodowych i ich historycznych synonimów. Michał Szlaga uczy nas, że trzeba do niej dopisać jeszcze dwa słowa: ruinę i skandal. Boję się, że ta nauka pójdzie w las.

11 listopada 2013

Ostatni świadkowie

„Chce pani sprawdzić czy jeszcze żyję, tak?” - pyta we wstępie jedna z bohaterek tej książki. Co stanie się ze światem, gdy rzeczywiście odejdzie?

4 listopada 2013

Po drodze

Magnetyzm okna sprawia, że zamiast pracować gapię się na przesuwający się za nim krajobraz. Znam tę drogę na pamięć, jechałem tędy dziesiątki razy, a mimo to nie mogę się od tego ruchomego obrazu oderwać. Z pracy kolejny raz nic nie wyjdzie.

Autorzy
Newsletter