Reklama

Autor x.pl

11 kwietnia 2014

Nadzieja i resentyment

Aby napisać zlecony tekst o emigrantach, flamandzki pisarz, Dimitri Verhulst, w 2001 roku spędził kilka dni w ośrodku recepcyjno-pobytowym dla cudzoziemców ubiegających się o status azylanta w Arendonk w Belgii. Swoje doświadczenia opisał w fabularyzowanym dokumencie „Problemski Hotel”, którego narratorem jest Bipul Masli – fotograf prasowy.

21 marca 2014

Miłością w patriarchat

W „Chodźcie z nami! Psychologia i opór” Carol Gilligan powraca do rozpoczętej w „Innym głosem” debaty na temat etyki troski i stara się rozwiać narosłe podczas nowych przekładów i komentarzy nieporozumienia.

14 marca 2014

Zachować to, co utracone

Książka Grupińskiej jest znakomitym historyczno-socjologicznym dokumentem, prezentującym obraz społeczeństwa polskiego w czasie dwudziestolecia międzywojennego, a także w czasie wojny i tuż po niej – jego różnorodność narodową, wyznaniową i kulturową.

17 stycznia 2014

Przeciw Krzywdzie

Jelena Czyżowa karierę pisarską rozpoczęła dopiero w połowie lat 90. Wcześniej – zgodnie z ekonomicznym wykształceniem – pracowała w biznesie, a także jako nauczycielka angielskiego. „Czas kobiet”, nagrodzony w 2009 roku Rosyjskim Bookerem, jest jak na razie jedyną jej książką przetłumaczoną na język polski.

19 grudnia 2013

Seks po czesku

Petra Hůlová jest już uznaną w ojczyźnie prozaiczką. W Polsce ukazały się jej trzy książki – ostatnio powieść „Plastikowe M3, czyli czeska pornografia” w doskonałym tłumaczeniu Julii Różewicz.

Autorzy
Newsletter