22 listopada 2014

Zdarzyło się. Felieton Michała Rusinka.

Michał Rusinek opowiadał o historii, która nie musi być nudna.

Program „Xięgarnia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Producentem wykonawczym jest SOLFILM.

Czytelnicy, tego artykułu oglądali także