Gospodarstwo domowe. Felieton Michała Komara.

Michał Komar proponował kilka sposobów na nudę. Program „Xięgarnia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Producentem wykonawczym jest SOLFILM.

Reklama

Paweł Potoroczyn – wywiad, część II

  Paweł Potoroczyn, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza wyjaśnia, dlaczego tak późno debiutował, opowiada o bukolicznym, wiejskim dzieciństwie, wsi jako wielkiej metaforze, sensualności ludzkiego doświadczenia, o nurcie chłopskim, do którego jego powieść ("Ludzka rzecz") nie przynależy, a także o wpływie Gombrowicza. Mówi także o tym, co nieludzkie, o kłamstwie i strachu; i...

W świecie Hrabala. Felieton Janusza Rudnickiego

Jak ty wyglądasz Hrabalku, na tym chodniku, w tej piżamie, na boso i z twarzą w kałuży krwi? Jak to się stało? Na głowę upadłeś? - na to pytanie, w felietonie Janusza Rudnickiego, odpowiada Olgierd Łukaszewicz w roli Bohumila Hrabala.