Animacja do wiersza Pabla Nerudy

  Wizualna interpretacja wiersza Pabla Nerudy "El pajaro yo" ("Ja, ptak").

Reklama

Xięgarnia 141. Radosław Młynarczyk.

W 141 odcinku Xięgarni wystąpił Radosław Młynarczyk.  

Historia słabych. Poleca Maciej Nowak

Krytyk teatralny i kulinarny Maciej Nowak poleca zbiór reportaży Urszuli Glensk.